News -

Szkolenie "Od pomysłu do projektu" w Szczecinie

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym programu "Młodzież w działaniu", które odbędzie się w Szczecinie w dniu 8 kwietnia 2013 roku (poniedziałek). Warto przyjść, bo kolejny termin składania wniosków do programu już 1 maja 2013.


Szkolenie rozpoczyna się o godz. 10.00 a kończy się o godz. 17.00 Miejsce szkolenia: Dom gościnny im. Dietricha Bonhoeffera, ul. Piotra Skargi 32, Szczecin (przy Jasnych Błoniach) Termin zgłoszeń: 04.04.2013 Cel i tematyka: Szkolenie „Od pomysłu do projektu” jest szkoleniem na temat programu "Młodzież w działaniu", który wspiera młodzież i osoby pracujące z młodzieżą przez finansowanie ich projektów oraz przez udostępnianie im informacji, organizowanie szkoleń, tworzenie możliwości współpracy z partnerami w całej Europie i poza nią. Cele szkolenia to m.in. • ukazanie możliwości, jakie daje młodym ludziom, instytucjom, organizacjom Program „Młodzież w działaniu”, • zapoznanie uczestników z założeniami edukacji pozaformalnej, • zapoznanie uczestników z kwestiami formalnymi, sposobem obliczania budżetu oraz generatorem wniosków. Profil uczestników: Do udziału w szkoleniu zapraszamy: • młodzież zainteresowaną realizacją własnych pomysłów, • przedstawicieli grup nieformalnych młodzieży, • przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji kultury, szkół, • przedstawicieli innych instytucji, które pracują z młodzieżą. Link do zgłoszenia: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dFRCOTBiQXJYaS1rV0g4bF9iRXgyZXc6MA#gid=0 Warunki uczestnictwa: Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione materiały związane z programem szkolenia (finansowane z programu „Młodzież w działaniu”). Koszty dojazdu każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Informacje dodatkowe: W związku z pojawiającymi się informacjami o płatnych szkoleniach na temat programu Młodzież w działaniu, informujemy, że Stowarzyszenie POLITES jest wybranym i rekomendowanym przez Narodową Agencję Programu Młodzież w działaniu ośrodkiem szkolącym i za uczestnictwo w szkoleniu nie pobiera opłat.
stopka strony