News -

Szkolenie regionalne w Warszawie dot. programu Erasmus+ Młodzież

Zapraszamy na szkolenie dot. Programu Erasmus+ w Warszawie dnia 29.03.2014!


Tematem szkolenia są: * ogólne założenia i struktura programu Erasmus+; * szczegółowe założenia i struktura programu Erasmus+ Młodzież, także w odniesieniu do programu “Młodzież w działaniu” (podobieństwa i różnice); * cele i priorytety poszczególnych akcji programu Erasmus+ Młodzież; * kwestie finansowe w programie Erasmus+ Młodzież; * jak uzyskać nr PIC – niezbędny do składania wniosków; * ogólne zasady przygotowywania i realizacji projektów Erasmus+ Młodzież. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 26 marca wyłącznie poprzez FORMULARZ Stowarzyszenie Morena zapewnia uczestnikom posiłek i materiały szkoleniowe podczas warsztatu dzięki wsparciu programu „Młodzież w działaniu”. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty swojej podróży/transportu na szkolenie.
stopka strony