News -

Szkolenie regionalne w woj. świętokrzyskim nt. projektu w programie "Młodzież w działaniu"

Ośrodek szkolący programu "Młodzież w działaniu" zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, nauczycieli, instruktorów, trenerów, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z woj. świętokrzyskiego na bezpłatne szkolenie podnoszące wiedzę nt. projektu w programie "Młodzież w działaniu" oraz pozyskiwania środków z tego Programu. Szkolenie odbędzie się w dniach 23 - 24 marca 2012 w Bodzentynie.


Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących: - założeń programu "Młodzież w działaniu", - rodzajów działań, które mogą otrzymać wsparcie w ramach Programu, - zasad przygotowywania i realizacji projektów w ramach Programu, - wypełniania wniosków. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają materiały informacyjne oraz promocyjne programu "Młodzież w działaniu". Koszty pobytu na szkoleniu (wyżywienie, zakwaterowanie, program) pokrywa organizator. Koszty podróży pokrywają uczestnicy. Aby wziąć udział w dwudniowym szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Formularz zgłoszeniowy oraz Program szkolenia znajdują się na stronie: http://www.mwd.epi.org.pl/strona.php?co=szkolenie Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 16 marca 2012 r. na adres e-mail: mwd@epi.org.pl. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednej organizacji w szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie trzech przedstawicieli. Program "Młodzież w działaniu" to program edukacyjny (tzw. edukacji nieformalnej-pozaszkolnej) ukierunkowany na finansowe wspieranie projektów o charakterze lokalnym, jak i międzynarodowym, przygotowanych przez młodych ludzi. Program "Młodzież w działaniu" skierowany jest do młodych ludzi w wieku 13 - 30 lat oraz osób pracujących z młodzieżą (niezależnie od wieku). Podczas szkolenia uczestnicy poznają ogólne zasady Programu i specyfikę poszczególnych działań. Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chciałyby skorzystać z możliwości finansowania projektów w ramach programu "Młodzież w działaniu". Uczestnikami mogą być osoby, które są liderami lub pracownikami młodzieżowymi, działają w organizacji pozarządowej lub innej instytucji zajmującej się pracą z młodzieżą, są członkami nieformalnej grupy lub w inny sposób działają lub zamierzają działać na rzecz społeczności lokalnej. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby od 18 roku życia. Osoby niepełnoletnie potrzebują zgody rodzica lub opiekuna.
stopka strony