News -

Szkolny konkurs na kampanię reklamową

Chodzisz do szkoły rolniczej lub leśnej? Masz od 14 do 19 lat? Weź udział w konkursie na najlepszy projekt kampanii reklamowej zachęcającej do zostania rolnikiem lub pracy w sektorze rolnym.
Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać zgłoszenie do Europejskiej Rady Młodych Rolników (European Council of Young Farmers – CEJA) do 15 listopada. Zespół, który opracuje najlepszy projekt wyjedzie na trzydniową wycieczkę studyjną do Brukseli.

CEJA to organizacja reprezentująca młodych rolników w instytucjach europejskich. Jej działacze przekonują, że działania Unii powinny sprzyjać zmianom pokoleniowym w rolnictwie: w 2010 r. tylko 6 proc. właścicieli gospodarstw w UE miało mniej niż 35 lat.

Organizowany przez CEJA konkurs na kampanię reklamową uzyskał wsparcie programu „Młodzież w działaniu”.

Więcej informacji na stronach http://ceja.eu/en/projects/ceja-projects/european-school-competition-project oraz www.facebook.com/pages/European-School-Competition-Project/211454648886217