News -

T-kit 13: Zrównoważony rozwój

Kolejna edycja publikacji szkoleniowej dla trenerów i pracowników młodzieżowych z serii T-kit poświęcona została tematowi zrównoważonego rozwoju. Autorzy publikacji przygotowali szereg wskazówek dotyczących tego, jak rozmawiać z młodymi ludźmi o ekologii i odpowiedzialności za środowisko naturalne.


Przygotowana przez ekspertów Komisji Europejskiej oraz Rady Europy publikacja kładzie szczególny nacisk na pozaformalne metody pracy z młodzieżą. Pracownicy młodzieżowi znajdą w niej omówienie zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz zbiór narzędzi umożliwiających przeprowadzenie ciekawych i angażujących zajęć z młodymi ludźmi poświęconych temu tematowi.

Publikacja zawiera również wskazówki dotyczące tego, jak młodzież może włączyć się w proekologiczne działania w ich najbliższych otoczeniu. 

Podręcznik "T-kit 13: Sustainability and youth work" można pobrać ze stron partnerstwa Komisji Europejskiej i Rady Europy.

stopka strony