News -

T-kit 6: Niezbędnik szkoleniowy

Na stronach partnerstwa Komisji Europejskiej i Rady Europy jest już dostępna zaktualizowana wersja szóstego tomu niezbędnika szkoleniowego dla pracowników młodzieżowych. 


Niezbędnik ma na celu dostarczenie osobom pracującym z młodzieżą narzędzi i inspiracji do efektywnej pracy z młodymi ludźmi z całej Europy. To podręcznik służący do rozwijania kompetencji szkoleniowych i zdobywania wiedzy o teorii edukacji oraz koncepcjach i narzędziach metodycznych. Publikacja zawiera również szereg praktycznych wskazówek i przykłady dobrych praktyk. Została napisana przez trenerów dla trenerów i osób pracujących z młodzieżą. Jego autorzy szczególny nacisk kładą na pozaformalne metody działań.

Ćwiczenia zawarte w niezbędniku umożliwiają osobom pracującym z młodzieżą zastanowienie się nad ich codzienną praktyką oraz dokonanie autoewaluacji swoich działań. 

Publikację można pobrać bezpłatnie tutaj.

#TKIT    #publilkacja    #niezbędnik    #pracownicymłodzieżowi    #szkolenie

stopka strony