News -

TARGI PRACY, PRAKTYK I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w JELEŚNI

TARGI PRACY, PRAKTYK I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI organizowane w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 6 CZERWCA 2012 ROKU (środa), w godzinach od 9:30 do 13:00 w GMINNYM OŚRODKU KULTURY, ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia - ZAPRASZAMY!


Ochotnicze Hufce Pracy
Śląska Wojewódzka Komenda w Katowicach
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku-Białej
zapraszają na
TARGI PRACY, PRAKTYK I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
organizowane w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6 CZERWCA 2012 ROKU (środa), w godzinach od 9:30 do 13:00
w GMINNYM OŚRODKU KULTURY, ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia
Jeżeli jesteś uczniem lub studentem, osobą bezrobotną, albo po prostu szukasz pracy...
w dodatku chciałbyś: porozmawiać z przedstawicielami różnych firm i służb mundurowych, by móc lepiej zaplanować ścieżkę swojej kariery i rozwoju, skorzystać z indywidualnej porady doradcy zawodowego, zapoznać się z formami kształcenia pozaszkolnego - kursy i szkolenia, poznać zagadnienia, tendencje i prawa rządzące rynkiem pracy bądź uczestniczyć w zajęciach o tematyce przedsiębiorczości
…to przyjdź na Targi Pracy, Praktyk i Przedsiębiorczości!
Wszystkie usługi oferowane są bezpłatnie! Honorowy patronat nad targami Pracy, Praktyk i Przedsiębiorczości objął Wójt Gminy Jeleśnia.
Więcej informacji: www.slaska.ohp.pl oraz bezpośrednio w Młodzieżowym Centrum Kariery w Jeleśni, ul. Plebańska 1, nr tel. 33 863-07-30.
stopka strony