News -

Teksty dla tych, co chcą wiedzieć więcej

Interesujesz się polityką młodzieżową w Europie? Lubisz być na bieżąco? W internecie znajdziesz najnowsze wydanie pisma „Młodzież i polityka”.
Wydawnictwo ukazuje się od 1982 r. - ma być miejscem krytycznej dyskusji o polityce młodzieżowej oraz teorii i praktyce pracy z młodzieżą. Dwa razy w roku redakcja pisma organizuje też cykliczne konferencje: „Historia Społeczności a Praca Młodzieży” oraz „Myśląc poważnie”.

„Młodzież i polityka” współpracuje z szeregiem organizacji o zasięgu lokalnym i krajowym, zajmujących się ochotniczo lub statutowo podobną tematyką. Wśród nich są UK Youth, YMCA, Muslim Youth Council oraz Uniwersytet Durham.

Wszyscy członkowie redakcji to osoby zaangażowane zawodowo w edukację, organizację praktyk zawodowych, działania na polu edukacji nieformalnej oraz pracę społeczną i pracę z młodzieżą.

Czasopismo jest prowadzone jako organizacja non-profit. Najnowsze wydanie, jak i wcześniejsze numery dostępne na stronie: www.youthandpolicy.org
stopka strony