News -

Telefon i telewizor w każdym domu

Niemal wszystkie gospodarstwa domowe w Unii mają dostęp do telefonu – częściej jest to jednak telefon komórkowy niż stacjonarny. Tak wynika z ankiety Eurobarometru.
Unijny urząd statystyczny sprawdził, jak wielu Europejczyków ma dostęp do telefonii komórkowej, internetu, usług telewizyjnych i ofert powiązanych. Zbadał również poziom ochrony prywatności przez dostawców usług, jakość tych usług, ich dostępność i możliwość zmiany usługodawcy.

Z badania wynika, że niemal wszystkie gospodarstwa domowe w Unii mają dostęp do telefonu (98 proc.) - częściej jest to jednak telefon komórkowy (89 proc.) niż stacjonarny (71 proc.). Powszechne jest również korzystanie z telewizora (98 proc.). Stale rośnie natomiast odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer – obecnie stoi on w siedmiu na dziesięć gospodarstw (68 proc., wzrost o 4 pkt. proc.).

Z ankiet wynika też, że wśród Europejczyków rosną obawy o wysokość rachunków za używanie telefonów komórkowych – 65 proc. respondentów ogranicza z tego powodu swoje rozmowy. Najbardziej zaniepokojeni są mieszkańcy Grecji i Hiszpanii – przyznaje się do tego 80 proc. ankietowanych.

Raport Eurostatu pokazuje również, że w Europie rośnie popularność pakietów multimedialnych, czyli usługi łączącej w sobie internet, telefon stacjonarny i telewizję – korzysta z nich już 42 proc. gospodarstw domowych.

Najważniejsze dane z raportu można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_362_en.pdf
stopka strony