News -

„Time to Move?” we Włocławku: zaproszenie dla młodzieży

Podejmowanie pracy za granicą, studiowanie na europejskich uczelniach oraz wolontariat będą tematami Dnia Otwartego Eurodesk, organizowanego we Włocławku.
Dzień Otwarty Eurodesk odbędzie się 16 paździerrnika w siedzibie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, w godzinach 11-14. Organizatorzy przedstawią możliwości podejmowania pracy zagranicą i studiowania na uczelniach w Europie, opowiedzą też o wolontariacie. Zaproszenie skierowane jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Wydarzenie organizowane we Włocławku jest elementem ogólnoeuropejskej kampanii „Time to Move?”, koordynowanej przez sieć Eurodesk, której celem jest promocja międzynarodowej mobilności wśród młodych Europejczyków.

Więcej informacji na portalu Time to Move?.
stopka strony