News -

Tłumaczenia literackie - nabór wniosków

Agencja Wykonawcza ds. Kultury, Edukacji i Sektora Audiowizualnego (EACEA) zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów tłumaczeń dzieł literackich w ramach programu Kreatywna Europa.


Celem przedsięwzięcia jest wspieranie różnorodności kulturowej i językowej w Unii i innych krajach uczestniczących w podprogramie Kultura, międzynarodowa promocja wysokiej jakości dzieł literackich, ułatwienie dostępu do tych dzieł w samej Unii i poza nią oraz dotarcie do nowych odbiorców.

Wnioski składać mogą wydawcy lub wydawnictwa prowadzący działalność w jednym z krajów uczestniczących w podprogramie Kultura, aktywni w sektorze wydawniczym oraz posiadający osobowość prawną od co najmniej dwóch lat (w dniu w którym upływa termin składania wniosków).

Wsparcie na tłumaczenie i promocję mogą otrzymać pozycje beletrystyczne o wysokiej wartości literackiej, takie jak: powieści, opowiadania, sztuki, poezja, komiksy i książki dla dzieci.

Nie kwalifikuje się literatura faktu, taka jak: autobiografie, biografie lub eseje bez elementów fikcyjnych, przewodniki turystyczne, pozycje z zakresu nauk humanistycznych (historia, filozofia, ekonomia itp.) i pozycje z zakresu innych dziedzin nauki (fizyka, matematyka, itp.).

Termin składania wniosków upływa 27 kwietnia (środa) 2016 r. o godzinie 12:00.

Szczegółowe informacje na stronie EACEA.

stopka strony