News -

Traktat Lizboński o młodzieży

Co ważnego dla młodzieży zmieniło się w Traktacie Lizbońskim? Nowa broszura na ten temat jest już dostępna.


Publikacja pod redakcją prof. Paolo Ponzano skupia się głównie na artykule 165 Traktatu, dotyczącym uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym. Internetową wersja broszury znaleźć można pod adresem http://issuu.com/yomag/docs/lisbontreatyyouth
stopka strony