News -

Traktat Lizboński wszedł w życie

1 grudnia 2009 r. – ta data wjedzie do historii Unii Europejskiej. Po dwóch latach od uzgodnienia treści dokumentu przez kraje członkowskie, traktat wszedł życie


. Zdaniem Komisji Europejskiej usprawni on funkcjonowanie Unii Europejskiej. Miedzy innymi dzięki ustanowieniu dwóch nowych unijnych stanowisk: stałego przewodniczącego Rady Europejskiej (zwanego prezydentem UE) oraz ministra spraw zagranicznych. Prezydentem UE przez najbliższe dwa i poł roku będzie Belg - Herman Van Rompuy. Unijnej dyplomacji przez 5 lat będzie szefować – Catherine Ashton z Wielkiej Brytanii. O ich roli i najważniejszych postanowieniach Traktatu Lizbońskiego informuje opracowany przez Komisję przewodnik po traktacie: http://ec.europa.eu/publications/booklets/others/84/index_pl.htm
stopka strony