News -

Trio rekomenduje: bądźcie aktywni!

Włochy, Łotwa i Luksemburg, wchodzące w skład aktualnego Tria Prezydencji w Radzie UE, przedstawiły wspólne rekomendacje poświęcone głównie zwiększeniu aktywności obywatelskiej młodzieży.


Wspólne Rekomendacje Końcowe przyjęto podczas Unijnej Konferencji Młodzieżowej zorganizowanej w Luksemburgu, w której uczestniczyli przedstawiciele organizacji młodzieżowych oraz państw członkowskich UE.

Rekomendacje mają służyć osiągnięciu następujących celów:
 - stworzeniu kultury uczestnictwa w nauce szkolnej;
 - zaangażowaniu młodych ludzi do procesów podejmowania decyzji;
 - zwiększeniu aktywności i otwartości decydentów na współpracę z młodymi ludźmi;
 - wzmocnieniu roli pracy z młodzieżą ukierunkowanej na upodmiotowienie młodych ludzi w sferze polityki;
 - rozwojowi przyjaznych młodzieży narzędzi ułatwiających uczestnictwo w sferze polityki;
 - rozwojowi demokracji lokalnej i bezpośredniej;
 - rozwojowi alternatywnych form aktywności obywatelskiej;
 - zwiększeniu synergii i współpracy między różnymi podmiotami [polityki młodzieżowej].

Dodatkowe informacje na stronie Europejskiego Forum Młodzieży.

stopka strony