Triumf Eurodesk Polska

Współpraca dwóch organizacji z sieci Eurodesk Polska dała świetny efekt – główną nagrodę w międzynarodowym konkursie.


Nagrody Eurodesk Awards przyznawane są od 2011 r. Ich misją jest docenienie zrzeszonych w sieci organizacji, które tworzą niebanalne, innowacyjne i potrzebne młodzieży projekty.

W kategorii Promocja mobilności zwyciężył projekt z Polski: Eurodesk Garden, zrealizowany przez dwa regionalne punkty informacyjne z Krakowa (Europe4Youth) i Mińska Mazowieckiego (Fundacja Rozwoju Międzykulturowego EBU). Jego celem było zachęcenie młodzieży do wyjazdu na staże, studia i wymiany europejskie poprzez cykl spotkań, gier i imprez plenerowych. Kluczowym momentem projektu było otwarcie w obu miastach ogródków informacji, w których odbywały się spotkania z uczestnikami projektów, wolontariuszami i urzędnikami miejskimi. A wszystko w przyjaznej, luźnej atmosferze.

Przedstawicielki organizacji: Barbara Moś (Europe4Youth) i Eliza Bujalska (Fundacja EBU) odebrały nagrodę na uroczystości w Brukseli, w której uczestniczył m.in. Themis Christophidou z Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury (Komisja Europejska).

stopka strony