News -

Trwa nabór do Szkoły Młodzieżowych Animatorów Warmii i Mazur

W województwie warmińsko-mazurskim rusza kolejna edycja „Szkoły Młodzieżowych Animatorów Warmii i Mazur II”. Do udziału w szkole zachęcamy młode osoby w wieku 15-24 lata, które chcą działać na rzecz swojego otoczenia. Nabór trwa do 23 lutego 2012.


W programie szkoły przewidziany jest wyjazd integracyjny do Kaczego Bagna – Miejsca Inicjatyw Pozytywnych, osiem trzydniowych zjazdów animacyjnych dot. animacji społecznej oraz zajęcia z aktywizacji zawodowej. Zwieńczeniem szkoły będzie Forum Młodzieżowych Animatorów Warmii i Mazur, w którym weźmie udział ponad 100 młodych osób. Udział w projekcie jest bezpłatny! Szkoła realiozwana jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Więcej informacji na stronie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Morągu.
stopka strony