News -

Trzeci filar współpracy z Chinami

Europejscy studenci i kadra akademicka będą mieli większe szanse na wyjazd na wymianę do Chin. Taki jest najważniejszy efekt deklaracji przyjętej przez polityków.
W dokumencie obie strony zapowiedziały również starania na rzecz wzajemnej uznawalności dyplomów akademickich, promowanie nauczania języków i współpracę w tworzeniu młodzieżowych portali internetowych. Chiny i Unia Europejska pod koniec roku zorganizują też dużą konferencję poświęconą wielojęzyczności.

Deklaracja tworzy trzeci filar współpracy Chin i Unii, zwany międzyludzkim („people-to-people”). Wcześniejsze porozumienia dotyczyły kooperacji gospodarczej (pierwszy filar) oraz dialogu strategicznego (drugi filar).

Więcej informacji na stronie:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/274&format=HTML&aged=0&language=EN
stopka strony