News -

Trzy miliardy drzew

Unia Europejska planuje zasadzić do 2030 roku na terytorium państw członkowskich co najmniej 3 miliardy drzew. To część szerszych działań na rzecz odbudowy lasów i walki ze zmianami klimatycznymi.


Zobowiązanie do zasadzenia 3 miliardów drzew to inicjatywa ogólnoeuropejska. Jej celem jest nie tylko ograniczenie skutków zmian klimatu, ale również poprawa kondycji lasów, wzmocnienie obszarów wiejskich oraz zazielenienie miast. Opracowany na te potrzeby plan działania zapewni, że akcja sadzenia drzew będzie miała pozytywny wpływ na klimat, środowisko, miasta oraz zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców UE.

“Samo zasadzenie nowych drzew nie rozwiąże problemu, jakim są zmiany klimatu i utrata bioróżnorodności, ani nie jest alternatywą dla ochrony drzew istniejących. Stanowi jednak uzupełnienie działań UE na rzecz ochrony drzew i lasów oraz poprawy jakości i powierzchni pokrywy leśnej, jak również odbudowy i ochrony przyrody.” - czytamy w publikacji poświęconej inicjatywie. 

Pomysłodawcy projektu zachęcają wszystkich obywateli Unii Europejskiej do włączenia się w akcję sadzenia drzew i rejestrowanie nowych nasadzeń za pomocą aplikacji Map My Tree.

#3mldDrzew    #UE    #Klimat    #Środowisko    #PrzyszłośćUE

stopka strony