News -

Turniej idei społecznych

Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego już po raz drugi organizuje Turniej Innowacji Społecznych. To element Programu Społecznego, realizowanego przez bank.
Celem turnieju jest promocja i wsparcie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań mających duży potencjał społeczny – czyli ułatwiających osiąganie celów związanych z rozwojem społecznym, etyką lub środowiskiem, oraz tworzenie i podtrzymywanie wartości społecznych istotnych ze względu na walkę z wykluczeniem.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć bardzo wielu dziedzin: od edukacji i opieki zdrowotnej po środowisko naturalne i obszary zurbanizowane, od nowych technologii po nowe systemy i procesy. W tym roku Nagrodę Specjalną otrzyma projekt, który dotyczyć będzie środowiska naturalnego i obszarów zubanizowanych.

Udział w przedsięwzięciu mogą wziąć organizacje non-profit i for-profit (w szczególności młodzi przedsiębiorcy i przedsiębiorcy społeczni), wydziały przedsiębiorstw różnej wielkości realizujące strategie odpowiedzialnego biznesu, organizacje pozarządowe, samorządy, wspólnoty uniwersyteckie i zespoły szkół średnich z państw UE, krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących, a także państw ETFA.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 28 kwietnia 2014 r.

Więcej informacji na stronie:
http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament
oraz w bazie Eurodesku.
stopka strony