News -

Twoja kolej, by oszczędzać energię!

Młodzi twórcy filmów – również rysunkowych – mogą wziąć udział w konkursie na trzyminutowy klip promujący oszczędzanie energii.


Najlepsze prace trafią do Internetu, a ich autorzy dostaną nagrody – elektroniczne gadżety. Organizator konkursu - U4energy – to inicjatywa Komisji Europejskiej zachęcająca szkoły do prezentowania osiągnięć w zakresie oszczędzania energii. Filmy należy przesłać pod adres U4energy@eun.org do 31 sierpnia 2010 r. Szczegóły na stronie: www.u4energy.eu.
stopka strony