News -

Tydzień Młodzieży - Youth on the move!

Promocja mobilności, dialogu międzykulturowego, tolerancji, różnorodności, nauki języków obcych, włączenia społecznego, kreatywnego myślenia i przedsiębiorczości to najważniejsze cele wydarzeń organizowanych w ramach Tygodnia Młodzieży „Youth on the Move”!


Cztery wydarzenia - każde inne, każde inspirujące! W ramach Tygodnia Młodzieży organizowanego przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń, w dniach od 7 do 11 października 2013 r. w Toruniu, Inowrocławiu i Tucznie odbywać się będą wyjątkowe spotkania dla młodzieży. Warsztaty pt. "Przepis na aktywność" oraz Cash Flow "Ja – przedsiębiorczy Europejczyk" są już za nami. Na pierwszym z nich młodzież pogłębiła swoją wiedzę na temat europejskiego rynku pracy, miała okazję przyswoić narzędzia umożliwiające im samodzielne poszukiwanie zagranicznych ofert pracy oraz poznała program Leonardo da Vinci. Na warsztatach Cash Flow - rozwinęła finansowe IQ, aby lepiej radzisz sobie z finansowymi wyzwaniami. Dzięki grze edukacyjnej wykorzystującej interaktywną formę nauki poprzez zabawę, młodzież przybliżyła sobie także skomplikowane zagadnienia rachunkowości i inwestowania. Co jeszcze przed nami? DZIEŃ MIĘDZYNARODOWY w Zespole Placówek Oświatowych w Tucznie a w jego ramach Warsztaty pt. Podróż po Europie oraz prezentacja programów i źródeł informacji nt. mobilności młodzieży "Nauka - Praca - Wolontariat za granicą" czekają na młodzież 10 października 2013 r. Prezentacja projektów europejskich umożliwiających podjęcie nauki, pracy, wolontariatu zagranicznego oraz spotkanie z wolontariuszami z różnych państw UE - to wszystko 10 października w Tucznie! Warsztaty pt. POLSKA MULTI-KULTI odbędą się w Toruniu 11 października 2013 r. Podróżujemy, bez problemu podejmujemy studia, staże, czy zatrudnienie poza granicami swojego kraju, stykamy się z różnorodnymi kulturami. W związku z tym, szczególnie ważna jest znajomość zwyczajów innych krajów oraz kształtowanie postaw tolerancji i otwartości. Wiedza zdobyta podczas zajęć może być przydatna podczas wyjazdu za granicę w przyszłych kontaktach na studiach, czy rynku pracy. W celu zgłoszenia na warsztaty prosimy o kontakt z biurem Europe Direct – Toruń: e-mail: europedirect-torun@byd.pl, tel. 52 567 00 09. ZAPRASZAMY!
stopka strony