News -

Tydzień Sportu już w 2015

Europejska komisarz ds. młodzieży i sportu Androulla Vassiliou przedstawiła plany organizacji pierwszego Europejskiego Tygodnia Sportu. Impreza odbędzie się we wrześniu 2015 r.


Celem przedsięwzięcia będzie promowanie aktywności fizycznej i sportu na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim. Bruksela zamierza wesprzeć organizację imprezy ze środków programu Erasmus+. Na ten cel przeznaczy w tym roku 3,7 mln euro, a w przyszłym – 6 mln euro.

Komisja Europejska zamierza koordynować organizację wydarzeń i działań w trakcie Tygodnia. Podmioty, które chciałyby wziąć udział w przedsięwzięciu, otrzymają szczegółowe wskazówki oraz prawo do posługiwania się szyldem Europejskiego Tygodnia Sportu.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony