News -

Uchodźcy - ścieżki integracji - konferencja w Jordanii

Jak pomóc uchodźcom w integracji z lokalną społecznością - to cel konferencji w stolicy Jordanii 23-26 października 2017.


Podczas konferencji zostaną poruszone następujące tematy:
- rola organizacji NGO w pomocy uchodźcom
- przykłady dobrych praktyk w integracji uchodźców z lokalnym środowiskiem
- mapowanie potrzeb organizacji mających kontakt z uchodźcami
- networking organizacji uczestniczących w konferencji i wypracowanie strategii współpracy w przyszłości

W konferencji mogą wziąć udział pracownicy, trenerzy, liderzy związani w codziennej pracy z tematyką dotyczącą problemów uchodźców.

Koszt transportu, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa organizator - Erasmus+

Więcej informacji i formularz aplikacjyjny znajdują się na stronie Salto

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 sierpnia 2017

stopka strony