News -

Uciekają z Zielonej Wyspy

Nie tylko Polska ma problem z eksodusem młodzieży. W ostatnim roku Irlandię opuściło ponad 31 tysięcy osób w wieku od 15 do 24 lat.


Liczba młodych Irlandczyków opuszczających swój kraj wzrosła w ciągu roku z 30,4 do 31,7 tysięcy – i jest oczywiście wyższa od liczby osób powracających w rodzinne strony.

Główną przyczyną emigracji są problemy gospodarcze – choć PKB Irlandii znów szybko rośnie, młodzi obawiają się o swoją przyszłość.

Ogólne dane dotyczące migracji w Irlandii, uwzględniające również osoby w innym wieku, są bardziej optymistyczne. Drugi rok z rzędu zanotowano wzrost liczby Irlandczyków wracających na Zieloną Wyspę.

Dodatkowe informacje na stronie Irish Times.