News -

UE 2016: miliardy na inwestycje

Miejsca pracy, wzrost gospodarczy, problem migracji i działalność międzynarodowa – to priorytety budżetu Unii Europejskiej na rok 2016. Projekt dokumentu przedstawiła Komisja Europejska.


Propozycja KE przewiduje w przyszłym roku wydatki na poziomie 143,5 mld euro. Środki te mają służyć pobudzeniu europejskiej gospodarki i poprawie warunków życia w Europie i poza nią.

Pieniądze będą inwestowane głównie w innowacje i tworzenie miejsc pracy, jednak zaplanowano również wydatki na wyrównywanie poziomu rozwoju poszczególnych państw i regionów, skuteczniejsze działania związane z napływem imigrantów oraz wzmocnienie roli UE jako globalnego gracza.

Propozycje Komisji obejmują także wkład do Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), będącego głównym elementem planu inwestycyjnego dla Europy.

Budżet przedstawiony przez Komisję został przesłany do Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich, które wspólnie podejmą ostateczne decyzje w tej sprawie.

Więcej szczegółów na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony