News -

UE do młodzieży: spotkajmy się w sieci!

Wykorzystanie mediów społecznościowych oraz rozwój Europejskiego Portalu Młodzieżowego – takie pomysły na zwiększenie aktywności publicznej młodzieży ma Rada Unii Europejskiej.


Problem małego zaangażowania młodego pokolenia w życie demokratyczne był jednym z tematów majowego posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu.

Ministrowie zgodzili się, że do rozwiązania tego problemu konieczne jest wykorzystanie nowoczesnych narzędzi internetowych (m.in. mediów społecznościowych i EPM), a także promowanie edukacji obywatelskiej, wspieranie szkół i rodzin w zwalczaniu ekstremizmów i radykalizmów oraz realizowanie na poziomie lokalnym projektów służących dialogowi między młodymi ludźmi. Ministrowie zaapelowali również o dalsze wspieranie wymiany doświadczeń.

Rada UE w trakcie swego posiedzenia przyjęła też kilka ważnych dokumentów, m.in. konkluzje w sprawie roli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w rozwoju kreatywności i kompetencji cyfrowych oraz konkluzje w sprawie znaczenia pracy z młodzieżą dla rozwoju osobistego i integracji społecznej młodych ludzi.

Dodatkowe informacje na stronie Rady Unii Europejskiej.
 

stopka strony