News -

Unia dla edukacji

Komisja Europejska chce zwiększyć swoje zaangażowanie finansowe we wspieranie projektów edukacyjnych na obszarach dotkniętych konfliktami i klęskami żywiołowymi.


Udział środków na te cele w ogólnym budżecie UE na cele humanitarne w 2017 r. zwiększy się z 4 do 6 proc. Jak tłumaczy Komisja, edukacja na obszarach objętych walkami lub dotkniętych klęskami należy do dziedzin najbardziej niedoinwestowanych – na ten cel trafia zaledwie 2 proc. światowych funduszy humanitarnych.

Dodatkowe środki z UE mają ułatwić dostęp do edukacji formalnej i nieformalnej, co pozwoli dzieciom z zagrożonych terenów na rozwijanie umiejętności życiowych i zawodowych.

Uczniowie będą też mogli częściej korzystać z zajęć sportowych oraz otrzymają nowe pomoce naukowe. Wsparcie ma trafić również do nauczycieli i rodziców.

Pomoc UE będzie udzielana poprzez organizacje pozarządowe, agendy Narodów Zjednoczonych oraz inne organizacje międzynarodowe.
    
Dodatkowe informacje na stronie Komisji Europejskiej.