News -

Unia dokładniej zmierzy zmiany w edukacji

Komisja Europejska chce ustanowienia dwóch nowych celów związanych z kształceniem w ramach unijnej strategii Europa 2020.
Cele te uzupełnią zestaw wcześniej zdefiniowanych zamierzeń, które UE chce osiągnąć do roku 2020. Dotyczą one m.in. zmniejszenia odsetka osób przedwcześnie kończących edukację, wzrostu liczby absolwentów szkół wyższych oraz zwiększenia liczby osób dorosłych uczestniczących w inicjatywach zachęcających do uczenia się przez całe życie.

Pierwszy z nowych wskaźników dotyczył będzie mobilności uczniów – będzie mierzył odsetek młodych ludzi, którzy część swojej edukacji realizowali za granicą. W przypadku studentów Komisja chce potwierdzić uzgodniony w 2009 r. w ramach procesu bolońskiego cel, zgodnie z którym w 2020 r. 20 proc. absolwentów szkół III stopnia powinna móc pochwalić się okresem edukacji spędzonym za granicą.

Drugi ze wskaźników ma dotyczyć sytuacji młodzieży na rynku pracy – zdaniem Komisji poziom zatrudnienia wśród osób, które zakończyły edukację (w wieku 20-34 lata) mierzony rok, dwa i trzy lata po opuszczeniu szkoły, powinien wzrosnąć do roku 2020 o co najmniej 5 proc.

Więcej szczegółów dotyczących nowych celów UE znaleźć można w dokumencie roboczym służb Komisji na stronie http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/sec670_en.pdf
stopka strony