News -

Unia Europejska sprawdza

Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego przygotowało raport poświęcony realizacji strategii Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2010-2018.


Autorzy raportu, podążając za wytcznmi zawartymi w rezolucji Rady UE z listopada 2009 roku, przyglądają się efektom wdrażania strategii na rzecz młodzieży przez  Komisję oraz poszczególne kraje członkowiskie w takich obszarach, jak m.in: kształcenie i szkolenie, zatrudnienie i przedsiębiorczość, zdrowie, zaangażowanie młodzieży w proces demokratyczny i życie społeczne oraz w dialog z UE, wolontariat, włączanie społeczne, kreatywność, współpraca międzynarodowa i zaagnażowanie młodych w działania na rzecz praw człowieka i zmiany klimatu.

W publikacji znajdziemy również obszerne analizy dotyczące praktyk wzajemnego uczenia się od siebie państw członkowskich, monitoringu i sprawozdawczości działań czy wykorzystywania do realizacji strategii funduszy pochodzących z programu Erasmus+.

Więcej informacji

 

stopka strony