News -

Unia kontra bezrobocie

Komisja Europejska opublikowała raport na temat bezrobocia wśród młodzieży na Starym Kontynencie. Pokazuje w nim, co robi, by poradzić sobie z tym problemem.


Jak wynika z publikacji, obecnie w Unii Europejskiej pracy nie ma ponad 5 mln osób przed 26. rokiem życia. Liczba młodych Europejczyków (15-24 lata), którzy nie uczą się, nie szkolą i nie pracują (tzw. NEETs) sięga 7,5 mln. Zdaniem Komisji konieczne są szybkie i zdecydowane działania, by ograniczyć te zjawiska - społeczne skutki bezrobocia mogą być bowiem bardzo groźne.

Autorzy publikacji zwracają uwagę, że sposobem na poprawę sytuacji mają być m.in. „Gwarancje dla młodzieży”, działania na rzecz podniesienia jakości szkoleń i staży oraz ułatwienia w przepływie pracowników. W broszurze opisano również, jak do zmniejszenia bezrobocia można wykorzystać Europejski Fundusz Społeczny.

Broszura w języku angielskim dostępna jest na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony