News -

Unia kontynuuje dialog z młodzieżą

Umożliwienie wszystkim młodym ludziom aktywności w różnorodnej, skomunikowanej i inkluzywnej Europie – tak brzmi temat kolejnej, V rundy Usystematyzowanego Dialogu.


Usystematyzowany Dialog to procedura konsultacji między instytucjami UE a młodzieżą w Europie. Podczas Europejskiej Konferencji Młodzieżowej, zorganizowanej na początku kwietnia w Amsterdamie, zainaugurowano nowy, półtoraroczny cykl tej współpracy.

W trakcie aktualnego Tria Prezydencji (Holandia, Słowacja, Malta) jej tematem będzie identyfikacja barier, uniemożliwiających młodzieży pełne uczestnictwo w życiu „różnorodnej, skomunikowanej i inkluzywnej” Europy. W całej Europie odbędą się konsultacje z młodymi ludźmi, w trakcie których będą oni mogli wskazać problemy wymagające rozwiązania i wyrazić swoje opinie.

W organizacji konsultacji pomóc mają wytyczne, opracowane przez uczestników amsterdamskiego spotkania. Napisano w nich m.in., że „Młodzi ludzie potrzebują przestrzeni i szans, by rozwijać swoje kompetencje osobiste, społeczne i obywatelskie. Bez dostępu do odpowiednich informacji i umiejętności, młodzież może zostać wprowadzona w błąd i ulec wpływom, które ograniczą jej możliwości życiowe, zdolność formułowania opinii i dostęp do przysługujących praw, a także utrudnią aktywne korzystanie z uprawnień obywatelskich”.

Rezultaty ogólnounijnych konsultacji organizowanych w ramach V rundy Usystematyzowanego Dialogu będą tematem dyskusji w trakcie kolejnej Europejskiej Konferencji Młodzieżowej na Słowacji.

Dodatkowe informacje na stronie Europejskiego Forum Młodzieży.