News -

Unia przyspiesza w walce z bezrobociem

Komisja Europejska zwiększyła z 67 mln do 1 mld euro środki, które państwa UE będą mogły już w tym roku wykorzystać na działania związane z wdrażaniem Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodzieży.


Według pierwotnych planów, w tym roku kraje Unii w ramach prefinansowania działań miały otrzymać 1-1,5 proc. ogólnego budżetu Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Komisja Europejska postanowiła jednak przyspieszyć działania - pula dostępnych środków została zwiększona do 30 proc. budżetu (miliard euro). Umożliwi to krajom UE podjęcie działań, w wyniku których szansę na zdobycie pracy zyska nawet 650 tys. młodych Europejczyków.

Z budżetu Inicjatywy  obok Polski – będą mogły skorzystać również Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Francja, Grecja, Węgry, Irlandia, Łotwa, Litwa, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania.

Wymienione państwa będą musiały wdrożyć działania w ramach Inicjatywy do końca 2018 r. Tempo prac w bieżącym roku może jednak zdecydować o powodzeniu całego przedsięwzięcia.

Na zaproponowane przez Komisję przyspieszenie wypłaty środków zgodziły się wcześniej Parlament Europejski i Rada UE.

Dodatkowe informacje na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony