News -

Unia wspiera ginące języki

Komisja Europejska wysoko oceniła ostatnie trzy lata działalności unijnej Sieci Promowania Różnorodności Językowej (NPLD).
NPLD to ogólnoeuropejska inicjatywa, stworzona w celu wspierania, ochrony i promowania języków regionalnych oraz używanych przez mniejszości etniczne w Europie, m.in. walijskiego, bretońskiego czy fryzyjskiego. Sieć stanowi platformę wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk i informacji dla osób zajmujących się nauczaniem. Inicjatywy sieci są wspierane finansowo przez Komisję Europejską.

NPLD organizuje m.in. warsztaty oraz wspiera tworzenie wspólnych projektów językowych z udziałem swoich członków.

Więcej informacji na stronie www.npld.eu/pages/Home2.aspx
stopka strony