Unijna Konferencja Młodzieży: wnioski

Organizatorzy ostatniej konferencji młodzieżowej wydali raport dokumentujący jej przebieg i opisujący postulaty jej uczestników.

Konieczność włączenia młodych w proces decyzyjny, zwiększenie zaangażowania młodzieży wywodzącej się z mniejszości czy wprowadzenie obowiązkowego przedmiotu w szkołach, służącego rozwojowi krytycznego myślenia. To tylko kilka z siedmiu postulatów, które stworzyli uczestniczący w konferencji pracownicy młodzieżowi, delegaci i przedstawiciele instytucji unijnych.

Raport dostępny jest tutaj.

#młodzież    #partycypacja    #uczestnictwo    #demokracja

stopka strony