News -

Unijna organizacja wesprze wolontariuszy

Komisja Europejska przyjęła komunikat, zapowiadający stworzenie Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej. Jego działalność przewiduje Traktat Lizboński.


W dokumencie oceniono sytuację wolontariatu w Europie, opisano powody, dla których Korpus powinien powstać oraz określono szczegółowo warunki jego funkcjonowania, tak aby odegrał on znaczącą rolę w operacjach humanitarnych Europy. Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej wesprze istniejące systemy wolontariatu poprzez selekcję, szkolenie i rozsyłanie wolontariuszy. Komisja liczy na efekt synergii z działającymi już organizacjami zajmującymi się wolontariatem. By uniknąć powielania zadań i przejmowania funduszy, Korpus działać będzie stosownie do zapotrzebowania, wspierając potencjał na szczeblu lokalnym. Komisja już rozpoczęła konsultacje w sprawie Korpusu z jego uczestnikami. Otwarte konsultacje rozpoczną się pod koniec roku. Komisja będzie też prowadziła dalsze analizy na temat szans i możliwych form współpracy z podmiotami zaangażowanymi w wolontariat, oceni też efektywność kosztową oraz społeczny wpływ Korpusu na dziedziny, w których ma działać. Część z dotychczas opracowanych pomysłów zostanie wdrożona w postaci pilotażowych akcji w roku 2011 – Europejskim Roku Wolontariatu. Projekty konkretnych przepisów prawnych mają się pojawić rok później. Więcej informacji na stronie http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm