News -

Unijne granty na wspieranie staży

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie działań służących zwiększaniu mobilności uczniów przyuczających się do zawodu.


Szansę na wsparcie mają inicjatywy obejmujące:
 - 
przygotowanie i organizację zagranicznych staży o długości od 6 do 12 miesięcy,
 - 
przeprowadzenie naboru odpowiednich kandydatów,
 - 
organizację zajęć adaptacyjnych i kursów językowych,
 - 
opracowanie szczegółowych porozumień, zawierających m.in. informacje nt. planowanych efektów kształcenia,
 - organizację działań integracyjnych,
 - 
zapewnienie jakości oferty ze strony podmiotów goszczących,
 - przeprowadzenie oceny i ewaluacji działań.

Uwaga – w ramach grantu nie będą finansowane staże jako takie. Koszty podróży, zakwaterowania i utrzymania uczniów można pokryć w ramach programu Erasmus+.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 kwietnia 2016 r.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.
 

stopka strony