News -

Unijne kredyty dla bezrobotnych

Komisja Europejska uruchomi wartą 100 mln euro linię kredytową dla młodych osób, które od dłuższego czasu borykają się z bezrobociem.


Inicjatywę na początku lutego ogłosił unijny komisarz ds. zatrudnienia Vladimir Spidla. Unia wykorzysta na ten cel pieniądze z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyty na założenie działalności gospodarczej będą mogli otrzymać ci, którzy nie mogą liczyć na pożyczkę z banku. Według Eurostatu, biura statystycznego Unii Europejskiej, w grudniu 2009 roku stopa bezrobocia wśród osób poniżej 25 roku życia sięgnęła 21 proc. w strefie euro i 21,4 proc. w całej Unii. Rok wcześniej była znacząco niższa – wynosiła odpowiednio 17 i 16,9 proc. Więcej informacji na temat kredytów znajdziesz na stronie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-29012010-AP/EN/3-29012010-AP-EN.PDF
stopka strony