News -

Unijne serwisy zdają egzamin

Komisja Europejska podsumowała działalność dwóch unijnych serwisów, pomagających obywatelom i firmom z Unii bronić swoich praw.


Z opublikowanego w Brukseli raportu wynika, że w 2010 roku do serwisu „Twoja Europa - Porady” trafiło 12 tysięcy pytań od obywateli Unii, związanych z przysługującymi im prawami. Chodziło głównie o kwestie ubezpieczeń zdrowotnych oraz uprawnień do zasiłków dla bezrobotnych w przypadku pracy za granicą. W porównaniu z rokiem 2009 popularność portalu wzrosła o 15 proc. Podobnie było w przypadku serwisu SOLVIT. W ciągu roku przygotował on ponad 1300 praktycznych i aktualnych wskazówek dla obywateli i firm, które natrafiły na bariery administracyjne, dotyczące np. uznawania kwalifikacji zawodowych za granicą. Według Komisji Europejskiej, działalność obu serwisów pozwoliła tysiącom Europejczyków w pełni skorzystać z dobrodziejstw jednolitego rynku Unii. Więcej o raporcie (w języku angielskim): http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/204&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en Serwis Twoja Europa – Porady http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_pl.htm Serwis SOLVIT: http://ec.europa.eu/solvit/site/about/index_pl.htm