News -

Unijno-chiński szczyt o młodzieży

Sześćdziesięciu przedstawicieli organizacji młodzieżowych spotkało się w trakcie pierwszego Szczytu Liderów Młodzieżowych Europa-Chiny.


Wydarzenie zorganizowano w ramach Światowej Wystawy EXPO w dniach od 5 do 11 maja. Członkowie Europejskiego Forum Młodzieży oraz Ogólnochińskiej Federacji Młodzieży z uznaniem przyjęli decyzję liderów UE i Chin o ustanowieniu roku 2011 Unijno-Chińskim Rokiem Młodzieży. Wyrazili nadzieję, że Rok sprzyjać będzie wzajemnemu zrozumieniu i rozwojowi przyjaźni, wezwali też do mobilizacji wszystkich decydentów w Europie i Chinach, by inicjatywa przyniosła trwałe efekty. W trakcie Roku zorganizowane zostaną m.in. imprezy promujące wolontariat i wymianę międzykulturową. Szczyt Liderów Młodzieżowych był częścią dialogu między Unią a Chinami, rozpoczętego w 2005 r. Deklaracją z Tianjin. Więcej o spotkaniu na stronie www.youthforum.org/images/stories/0381-10_EUChina_JointStatement.pdf
stopka strony