News -

Unijny grant na przygotowanie szkoleń

Komisja Europejska czeka na oferty organizacji i instytucji zainteresowanych organizacją szkoleń dla kandydatów na wolontariuszy.


Zadaniem wyłonionego w przetargu kontrahenta będzie opracowanie programu szkoleń w ramach inicjatywy „Wolontariusze pomocy UE”, przeprowadzenia wspomnianych szkoleń dla kandydatów na wolontariuszy oraz dokonanie oceny kompetencji przeszkolonych osób.

Umowa obowiązywać będzie przez 4 lata. Całkowita wartość kontraktów zawartych w ramach porozumienia ramowego może wynieść maksymalnie 8,7 mln euro.

Termin składania ofert mija 18 grudnia 2015 r. o godz. 16.00.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony