News -

Uwaga, konsultacje!

Czy Europa robi wystarczająco dużo dla młodzieży? Tylko do 12 października potrwają społeczne konsultacje na temat efektów realizacji europejskiej strategii na rzecz młodych ludzi w latach 2010-2012. By wziąć w nich udział, wystarczy kilka minut!


Czy Europa robi wystarczająco dużo dla młodzieży? Tylko do 12 października potrwają społeczne konsultacje na temat efektów realizacji europejskiej strategii na rzecz młodych ludzi w latach 2010-2012. By wziąć w nich udział, wystarczy kilka minut!

Celem konsultacji jest zebranie opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym zwłaszcza organizacji zrzeszających młodzież lub pracujących na rzecz młodych ludzi. „Odnowione ramy europejskiej współpracy na rzecz młodzieży - strategia UE na rzecz młodzieży na lata 2010-2018” to dokument, na podstawie którego kształtowały się zarówno krajowe, jak i ogólnoeuropejskie priorytety w obszarze młodzieży, prowadzone były konsultacje z młodymi ludźmi w ramach dialogu usystematyzowanego, jak również negocjowano kształt przyszłego programu UE "Erasmus dla wszystkich”.

Opinie mają dotyczyć pierwszego etapu wdrażania tej strategii, czyli lat 2010-2012. Rezultaty konsultacji posłużą do przygotowania stanowiska partnerów społecznych w ramach stanowiska rządu z realizacji wspomnianego dokumentu.

Chcesz wziąć udział w konsultacjach? Wejdź na stronę:
https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/25052
zarejestruj się i napisz, co myślisz!
stopka strony