News -

Uwaga - nabory coraz bliżej

Nauczyciele i dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych mogą wziąć udział w spotkaniu dotyczącym programu Erasmus+, organizowanym w Opocznie.


Tematem konferencji będą zbliżające się terminy składania wniosków w programie Erasmus+ na rok 2017. W Akcji 1. Mobilności Szkolnej Kadry Edukacyjnej aplikacje przyjmowane będą do 2 lutego, a w Akcji 2.  Partnerstwa Strategiczne – do 29 marca. Uczestnicy spotkania poznają zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie.

Wydarzenie odbędzie się 21 listopada 2016 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie, pl. Kościuszki 15, w godzinach 10.00-15.00.

Partnerem spotkania jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres europedirect-piotrkow@piotrkow.info.pl do 14 listopada 2016 r. 

Dodatkowe informacje na stronie Piotrków Info.

stopka strony