News -

Uwalnianie potencjału

Pracujesz z młodzieżą i szukasz inspiracji? Sięgnij po broszurę Komisji Europejskiej, opisującą najlepsze przykłady inicjatyw wspierających rozwój kreatywności młodych ludzi.


W publikacji znalazły się informacje o kilkudziesięciu projektach młodzieżowych dofinansowanych przez Unię Europejską, które przyczyniły się m.in. do promowania przedsiębiorczości, zwiększania szans młodych na rynku pracy czy wzrostu kompetencji pracowników młodzieżowych.

Szczególnie wiele miejsca poświęcono tym inicjatywom, które wyróżniały się eksperymentalnym charakterem, przywiązywały wagę do pełnego zaangażowania młodzieży i wykorzystywały metody edukacji rówieśniczej.

Publikacja dostępna jest na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony