News -

„Value the Difference - Cross Community” - kurs szkoleniowy w Danii

Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu" we współpracy z SALTO zaprasza na szkolenie dotyczące różnorodności kulturowej w pracy z młodzieżą.


Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy nt Różnorodności Kulturowej w projektach młodzieżowych, rozwinięcie kompetencji międzykulturowych oraz przyjrzenie się, w jaki sposób uczestnicy mogą zwiększać tolerancję w społeczeństwie poprzez realizację przyszłych projektów. Szkolenie jest skierowane do pracowników organizacji młodzieżowych oraz osób pracujących z młodzieżą, którzy mają zamiar realizować projektu w ramach Programu MwD. Formularz zgłoszenia należy wypełnić online po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie SALTO. Gdzie: Dania
Kiedy: 15-20 marca 2011
Kontakt: Magdalena Malinowska
E-mail: mmalinowska@frse.org.pl
Deadline: 15-01-2011
Szczegóły dostępne są na stronie: http://www.mwd.org.pl/index.php/ida/1027/?zid=707&p=1