News -

VENTURES czeka na zgłoszenia

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła konkurs na najbardziej przydatne dla gospodarki projekty naukowe. Autorzy najlepszych inicjatyw dostaną stypendia i granty badawcze.


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła konkurs na najbardziej przydatne dla gospodarki projekty naukowe. Autorzy najlepszych pomysłów dostaną stypendia i granty badawcze.

Aplikacje w programie składać mogą studenci jednolitych studiów magisterskich (po ukończeniu trzeciego roku studiów) lub studiów II stopnia, a także absolwenci zatrudnieni na etatach naukowo-dydaktycznych (do trzech lat po ukończeniu studiów magisterskich) i doktoranci. Zgłaszane projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub w instytucjach, które zatrudniają absolwentów na etatach naukowo-dydaktycznych.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu VENTURES może dotyczyć dowolnej dziedziny - największe znaczenie ma przydatność danego projektu dla gospodarki. Projekty mogą trwać od roku do trzech lat. Finansowaniu podlegają:
- imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości odpowiednio: 1500 zł miesięcznie dla studentów i absolwentów, oraz 3 tys. zł miesięcznie dla doktorantów);
- grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie.

Termin składania wniosków mija 15 kwietnia 2013 r.

Więcej informacji:
www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/wspieranie_transferu_technologii/program_ventures
stopka strony