News -

VET - pomoc młodym w kontynuacji nauki

Pracownicy VET stworzyli zestaw narzędzi do pomocy młodym ludziom w kontynuacji nauki.


Pracownicy VET (Kształcenie i Szkolenie Zawodowe) chcą intensywnie wspierać młodych ludzi w ich okresie dojrzewania, kiedy ryzyko że nie ukończą edukacji jest bardzo duże. W tym celu stworzyli zestaw dobrych praktyk dla nauczycieli i pracowników związanych z młodzieżą, które pomogą w rozpoznaniu niepokojących sygnałów i reakcji na nie. 

Opis wszystkich narzędzi znajduje się na stronie European Centre for the Development of Vocational Training.

stopka strony