News -

W Brukseli o bezpiecznej żywności

Już 14 marca przypada 15. w historii Europejski Dzień Konsumenta. Tematem organizowanej z tej okazji konferencji będzie bezpieczeństwo żywności i metody nadzorowania rynku.


14 marca przypada 15. w historii Europejski Dzień Konsumenta. Tematem organizowanej z tej okazji konferencji będzie bezpieczeństwo żywności i metody nadzorowania rynku.

Rozwój handlu zarówno w granicach UE, jak i z innymi częściami świata zwiększył gamę produktów dostępnych dla obywateli UE. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, którzy kupują i korzystają z tych produktów w państwach członkowskich, jest jednym z najważniejszych priorytetów UE.

Uczestnicy konferencji w Brukseli szukać będą odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące aktualnych problemów oraz proponować rozwiązania, które w przyszłości zwiększą bezpieczeństwo żywności.

Więcej informacji na stronie:
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-consumer-day-2013
stopka strony