News -

W Brukseli o młodzieży i biznesie

Rozwijanie ducha przedsiębiorczości już od najmłodszych lat jest konieczne, by zwiększyć szanse młodych ludzi na rynku pracy – uznała Rada UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu.


Konkluzje w sprawie nauczania przedsiębiorczości ministrowie przyjęli na grudniowym posiedzeniu Rady. W dokumencie podkreślili także potrzebę odbudowania ścisłej współpracy między systemami edukacji a światem biznesu, na co uwagę już w czerwcu zwracała Rada Europejska. Szefowie państw UE wezwali wówczas do „tworzenia odpowiedniego klimatu dla przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy”. Kreowanie przedsiębiorczych postaw oraz edukacja są też wśród priorytetów strategii Europa 2020.

W trakcie spotkania Rada UE ds. edukacji i młodzieży zaapelowała do państw członkowskich i Komisji Europejskiej o pełne wykorzystanie potencjału programu Erasmus+ oraz inicjatywy Gwarancje dla Młodzieży, w zakresie wspierania edukacji na rzecz przedsiębiorczości, a także do maksymalnego wykorzystania innych źródeł finansowania – np. Europejskiego Funduszu Społecznego.

Członkowie Rady debatowali także o kluczowym znaczeniu edukacji i szkoleń dla wzrostu gospodarczego. Dyskusja była elementem środokresowego przeglądu realizacji strategii Europa 2020 w obszarze edukacji. Sporo uwagi ministrowie poświęcili też międzysektorowemu podejściu do polityki młodzieżowej - w opinii polityków może to być odpowiednie narzędzie, by sprostać wyzwaniom społeczno-ekonomicznym.

W konkluzjach Rady podkreślono również konieczność wspierania młodzieży w korzystaniu z jej praw, tak by zwiększać samodzielność młodych ludzi i ich zaangażowanie w życie społeczne. Ministrowie odnieśli się w ten sposób do problemów młodzieży, która ucierpiała w wyniku kryzysu finansowego i nie jest w stanie się usamodzielnić i brać aktywnego udziału w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym.

Tematem rozmów ministrów były też sposoby zwiększania wartości dodanej wynikającej z programów wspierających mobilność studentów i pracowników akademickich.

Przy okazji spotkania Łotwa, obejmująca w styczniu przewodnictwo w Radzie UE, przedstawiła priorytety swojej prezydencji dotyczące edukacji. Są to:
 - wdrażanie Planu Działań UE na rzecz Młodzieży;
 - wkład polityki młodzieżowej w realizację strategii Europa 2020;
 - śródokresowy przegląd programu "Edukacja i Szkolenia 2020" oraz przygotowanie wspólnego raportu w 2015;
 - wzmocnienie powiązań między strategią Europa 2020 a programem "Edukacja i Szkolenia 2020";
 - przygotowanie konferencji ministrów odpowiedzialnych za Proces Boloński;
 - uznawalność umiejętności i dyplomów.

Więcej szczegółów na stronie Rady UE.

stopka strony