News -

W drodze do kariery

W raporcie Komisji Europejskiej znajdziesz przykłady działań, podejmowane przez kraje członkowskie UE, które mają pomóc młodym ludziom w zakończeniu edukacji, podwyższeniu kwalifikacji i znalezieniu pracy.


Raport „Continued education offers under the Youth Guarantee” zawiera zbiór działań na rzecz młodzieży, podejmowanych przez kraje europejskie, wśród których znalazły się kursy przygotowawcze przed rozpoczęciem studiów czy utworzenie centrów doradczych. Publikacja skupia się przede wszystkim na młodych osobach, które zrezygnowały z edukacji lub posiadają bardzo niskie kwalifikacje.

Raport powstał w ramach Youth Guarantee. Jest to zobowiązanie wszystkich krajów członkowskich na rzecz Europejczyków poniżej 25. roku życia. Opiera się na zapewnieniu im dobrej oferty zatrudnienia, edukacji lub praktyk w okresie 4 miesięcy od straty pracy lub zakończenia edukacji formalnej.

stopka strony