News -

W interesie przedsiębiorczości

Jak uczyć dzieci przedsiębiorczości? Najlepiej zacząć od szkolenia.... nauczycieli. Temu właśnie służyć ma nowy przewodnik opracowany przez Komisję Europejską.
W broszurze znajdziemy inspirujące przykłady metod szkolenia nauczycieli oraz ciekawe pomoce naukowe dla osób pracujących z młodzieżą.

Publikacja – w wersji elektronicznej – dostępna jest na razie wyłącznie w języku angielskim, ale tłumaczenia na inne języki Unii pojawią się już wkrótce. Wszystkie edycje będą bezpłatne.

Broszura dostępna jest na stronie:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/files/education/entredu-manual-fv_en.pdf
stopka strony